150,000

150,000 هزینه تنظیم
فروشگاه سازکیاناکارت نسخه برنزی
هزینه طراحی-نصب-راه اندازی برای یکبار
یکصدوپنجاه هزارتومان
♠200 MG -هاستینگ رایگان به مدت 1سال
♠دامنه ir به مدت یکسال
♠راه اندازی ونصب رایگان
♠سه ماه پشتیبانی رایگان
♠تحویل 48ساعته
150,000
سالانه
فروشگاه سازکیاناکارت نسخه نقره ای
✔ هزینه طراحی-نصب-راه اندازی برای یکباربااختصاص تخفیف
دویست نود هزارتومان _ 220000 تومان
نسخه طلایی-پنل N

♠300 MG -هاستینگ رایگان به مدت 1سال

♠دامنه ir به مدت یکسال

♠راه اندازی ونصب رایگان

♠سه ماه پشتیبانی رایگان

♠تحویل 48ساعته

290,000
سالانه
290,000 هزینه تنظیم
فروشگاه سازکیاناکارت نسخه طلایی
✔ هزینه طراحی-نصب-راه اندازی برای یکبار
دویست نود هزارتومان _ 290000 تومان
نسخه حرفه ای وپیشرفته

♠500 MG -هاستینگ رایگان به مدت 1سال

♠دامنه ir به مدت یکسال

♠راه اندازی ونصب رایگان

♠سه ماه پشتیبانی رایگان

♠تحویل 48ساعته