80,000

تبدیل سایت به اپیلیکیشن موبایل
تبدیل سایت وفروشگاه اینترنتی به اپلیکیشن موبایلی
سیستم عامل اندروید
بدون محدویت زمانی به صورت دائمی
دریافت نسخه آپدیت درصورت ارتقا
تنظیم بانام مستقل درخواستی شما
بدون وجود تبلیغات مزاحم
امکان دسترسی به کلیه ابرارهای سایت شما
امکان دسترسی به پنل ادمین
امکان انجام خریداینترنتی با درگاه بانکی موجوددرسایت